• Algemene voorwaarden

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen welke een dienst of product afnemen bij Vida verloskunde. Vida verloskunde gaat vertrouwelijk om met alle informatie welke tijdens een contact wordt gegeven/verkregen. Een ieder wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

 

Afspraken
Afspraken kunnen telefonisch, per e-mail of mondeling worden gemaakt. Als zwangere kun je je eigen dossier en afspraken inzien via Zwangerenportaal als je onder zorg bent bij Vida verloskunde. Ook kunnen er via deze weg gegevens uitgewisseld of gedeeld worden.

 

Aansprakelijkheid

Voor verloskundige zorg (begeleiding van zwangerschap, bevalling en kraambed) geldt aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de wet BIG. Voor de medische echoscopie geldt aansprakelijkheid zoals vastgelegd bij de BEN (Beroepsorganisatie Echoscopisten Nederland). Voor pretechoscopie aanvaard Vida verloskunde geen aansprakelijkheid.

 

Pretechoscopie
Pretechoscopie is bedoeld om naar je baby te kijken zonder medisch doel. Er wordt hierbij niet gekeken naar afwijkingen en er worden ook geen medische metingen verricht. Mocht de verloskundige/echoscopiste per toeval vermoeden hebben op een afwijking, dan heeft zij het recht dit aan de zwangere te melden. Indien de zwangere dit niet wil, dient zij dit voor aanvang van de echo kenbaar te maken. Door akkoord te gaan met de pretecho is het voor de cliënt duidelijk dat er geen sprake is van een geneeskundige behandelovereenkomst zoals beschreven in artikel 7:446BW.

Vida verloskunde kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien achteraf blijkt dat het kind een afwijking heeft. Een geslachtsbepaling geeft nooit 100% zekerheid, Vida verloskunde aanvaard geen aansprakelijk voor het eventueel foutief beoordelen van het geslacht. Verkregen beeldmateriaal mag anoniem gebruikt worden voor promotiedoeleiden door Vida verloskunde, tenzij expliciet verzoek van de zwangeren dit niet te wensen.

Vida verloskunde geeft geen garantie mbt de kwaliteit van beeldvorming, gezien dit afhankelijk is van diverse foetale factoren zoals ligging, termijn, placentalokatie. Indien bij een geslachtsbepaling het geslacht niet goed in beeld gebracht kan worden, mag de zwangere kosteloos terugkomen voor een nieuwe poging.

Annuleren afspraak
In geval van overmacht zoals een spoedconsult of een bevalling, kan het voorkomen dat Vida verloskunde uw afspraak moet verzetten. Vida verloskunde streeft er naar om een nieuwe afspraak binnen 5 werkdagen te plannen. Indien u een afspraak wilt annuleren dient u dat minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te doen, dit kan telefonisch tussen 9.00-17.00 uur via 06-36240252 of per e-mail via info@vidaverloskunde.nl. Indien de afspraak korter dan 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd, of indien u niet verschijnt bij u afspraak brengen wij hiervoor kosten in rekening.

 

  • Betalingsvoorwaarden

 

Kosten
Verloskundige zorg (verloskundige begeleiding van zwangerschap, bevalling en kraambed) is verzekerd in de basisverzekering, hierover betaalt u geen eigen risico. Bloedonderzoek, bepaalde onderzoeken en ambulancevervoer vallen ook onder de basisverzekering, echter hierover betaalt u wel eigen risico.

Voor prenatale screening geldt altijd een eigen bijdrage welke niet vergoed wordt, de meest actuele tarieven staan in de informatiefolder die door ons wordt meegegeven.

Vanuit de zorgverzekering worden de termijnecho, 13 weken echo en de 20 weken echo vergoed, hierover betaal je geen eigen risico. Op medische indicatie kunnen extra echo’s gemaakt worden die vergoed worden. De verloskundige bepaald of er sprake is van een medische indicatie voor een echo. Pretechoscopie wordt niet vergoed.

Voor kraamzorg wordt een eigen bijdrage per uur gerekend. Soms wordt deze vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

De vergoeding voor anticonceptie is afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeraar, vraag dit na bij uw verzekeraar.

 

Betalingen

De volgende diensten worden direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd door ons: verloskundige begeleiding van zwangerschap, bevalling en kraambed, termijnecho, groeiecho, liggingsecho, anticonceptieconsult, spiraal verwijderen/plaatsen.

Voor een pretecho is het mogelijk om, voorafgaand aan de echo, contant te betalen.

1-8-2021